ระบบค้นหาหนังสือในห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Search for books in the NCU library
1. กรุณาเลือกประเภทการค้นหา
Select Book Type

2. ป้อนคำค้นหาหนังสือ ( 5 ตัวอักษรขึ้นไป )
Enter Keyword (5 characters)


PAGE ID : G003   NCU Eagle Soft (NES) Developed by Computer & Information Technology Center   @2023 All rights reserved by North-Chiang mai University.